,,Prace wykonane zostały rzetelnie, estetycznie, precyzyjnie oraz terminowo. 

Nadzór nad wykonywanymi pracami sprawowany przez wykonawcę odbywał się nienagannie. Osobiste zaangażowanie oraz profesjonalizm przedstawicieli firmy podczas realizacji projektu wyróżnia tę firmę na rynku wykonawców. 

Dziękujemy za współpracę i niniejszym pismem polecamy Państwu firmę NORDWECO Sp. z o.o. do realizacji projektów jako solidnego i rzetelnego partnera.”