,,Dostarczone materiały, dokładnie odpowiadały przedmiotowi zamówienia, montaż odbył się sprawnie

i solidnie, opiekun pracowni został należycie przeszkolony z zakupionego sprzętu. Pracownia została odebrana w odpowiednim terminie. Dokumenty wystawiono prawidłowo pod względem merytorycznym

i formalnym. Kontakt z handlowcem był perfekcyjny.”