,,Dostarczone pracownie językowe spełniają wszystkie wymagania i oczekiwania Zamawiającego.

Wykonawca wywiązał się z warunków umowy z należytą starannością. Prace zostały wykonane terminowo, rzetelnie, precyzyjnie i estetycznie. Zaangażowanie oraz profesjonalizm przedstawicieli NORDWECO wyróżnia tę firmę na rynku Wykonawców.

Rekomendujemy NORDWECO Sp. z o.o. jako solidnego partnera do współpracy.”