,,Dostarczone pracownie językowe spełniają wymagania określone w postępowaniu przetargowym i są zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego. 

NORDWECO Sp. z o.o. z warunków zawartych w umowie wywiązała się z należytą starannością. 

Rekomendujemy NORDWECO jako solidnego i godnego zaufania partnera do współpracy.”